نشان

 

SAKHTAFZARMAG.COM

طراحی 8 نشان برای بررسی های انجام شده توسط سایت

نشان

 

Shahrsakhtafzar.COM

طراحی 6 نشان برای بررسی های انجام شده توسط سایت

نشان

 

Shahrsakhtafzar.COM

طراحی 6 نشان برای سنجش گارانتی شرکت ها

لوگو

 

Overclockers.com

طراحی کاور و لوگو فیسبوک و لوگوی انجمن

تدوین

ADATA HD770G RGB 1TB

Shahrsakhtafzar.com

تدوین

HUAWEI Y7p

Shahrsakhtafzar.com

تدوین

LG Velvet

Shahrsakhtafzar.com

تدوین

PowerLine Tenda

Shahrsakhtafzar.com

4K والپیپر

طراحی بیش از 200 والپیپر 

SakhtAfzarmag.com