AWARD

 

طراحی دو نشان یا اوارد جدید برای وب سایت سخت افزارمگ

توضیحات برگرفته از وب سایت سخت افزارمگ

 

نشان بهترین طراحی Best Design Award:

محصولاتی که در حوزه خود دارای طراحی خلاقانه و ظاهری خاص و جدید هستند، به تشخیص منتقد،

نشان بهترین طراحی را از سایت مجله سخت افزار دریافت می‌کنند.

 

 

 

نشان منتخب کاربران Users’ Choice Award:

این نشان در هفته پایانی هر سال میلادی، بر اساس خروجی یک نظر سنجی عمومی‌ در وبسایت مجله سخت افزار،

به برند منتخب کاربران در هر حوزه اعطا می‌شود. بدیهی است این Award نتیجه عملکرد مثبت یک سال گذشته برند مربوطه،

در حوزه ای است که کاربران به آن بیشترین رای را داده اند.

 

 

Designing two new awards for the website Sakhtafzarmag.com

Best Design Award & Users’ Choice Award

 

More info